1. De Bijbel

2. Zwerfster voor God (Corrie ten Boom)

3. Rondom de enge poort (C.H. Spuergon) Gratis te verkrijgen tijdens de schaapskooiavonden...

4. Het moet je gegeven worden Gratis te verkrijgen tijdens de schaapskooiavonden...

5. No Compromise (Keith Green)